کمترین: 
12151.2
بیشترین: 
12151.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12151.2
زمان: 
10/27 09:10
قیمت دینار کویت امروز 27 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 دی 1396 , 12151.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":12151.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398