کمترین: 
464.6
بیشترین: 
464.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
464.6
زمان: 
10/27 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 27 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 دی 1396 , 464.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":464.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398