کمترین: 
455.1
بیشترین: 
455.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455.1
زمان: 
10/27 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 27 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 دی 1396 , 455.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":455.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398