کمترین: 
3802.9
بیشترین: 
3802.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3802.9
زمان: 
10/27 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 دی 1396 , 3802.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":3802.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398