کمترین: 
3304.4
بیشترین: 
3304.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3304.4
زمان: 
10/27 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 27 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 دی 1396 , 3304.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":3304.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398