کمترین: 
962.5
بیشترین: 
962.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
962.5
زمان: 
10/27 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 27 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 دی 1396 , 962.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":962.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398