کمترین: 
995.4
بیشترین: 
995.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
995.4
زمان: 
10/27 09:10
قیمت درهم امارات امروز 27 دی 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 دی 1396 , 995.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":995.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398