کمترین: 
5040.6
بیشترین: 
5040.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5040.6
زمان: 
10/27 09:10
قیمت پوند امروز 27 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 27 دی 1396 , 5040.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":5040.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398