کمترین: 
4484.5
بیشترین: 
4484.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4484.5
زمان: 
10/27 09:10
قیمت یورو امروز 27 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 27 دی 1396 , 4484.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":4484.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398