کمترین: 
3655.4
بیشترین: 
3655.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3655.4
زمان: 
10/27 09:10
قیمت دلار امروز 27 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 27 دی 1396 , 3655.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":3655.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398