کمترین: 
4429
بیشترین: 
4478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4478
زمان: 
10/27 18:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 27 دی 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 27 دی 1396 , 4478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 07:10","price":4465},{"date":"1396/10/27 10:10","price":4429},{"date":"1396/10/27 18:00","price":4478}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399