دلار نقدی / افشار

قیمت دلار نقدی / افشار امروز

قیمت زنده 4,906
تغییر
4906.00
درصد تغییر
0.00

آخرین نرخ های بازار

دلار
28,650
plus
یورو
33,385
minus
درهم امارات (حواله)
7,890
plus
آرشیو کامل قیمت دلار نقدی / افشار
{"date":"1396\/10\/27 19:10","price":4447},{"date":"1396\/10\/28 21:00","price":4464},{"date":"1396\/10\/30 18:00","price":4562},{"date":"1396\/11\/01 18:30","price":4600},{"date":"1396\/11\/02 18:40","price":4639},{"date":"1396\/11\/03 18:30","price":4597},{"date":"1396\/11\/04 18:40","price":4575},{"date":"1396\/11\/05 15:40","price":4543},{"date":"1396\/11\/06 11:30","price":4543},{"date":"1396\/11\/07 17:50","price":4515},{"date":"1396\/11\/08 20:50","price":4552},{"date":"1396\/11\/09 18:50","price":4556},{"date":"1396\/11\/10 18:00","price":4558},{"date":"1396\/11\/11 18:30","price":4657},{"date":"1396\/11\/14 18:30","price":4708},{"date":"1396\/11\/15 18:50","price":4757},{"date":"1396\/11\/16 19:40","price":4671},{"date":"1396\/11\/17 19:10","price":4692},{"date":"1396\/11\/18 20:30","price":4608},{"date":"1396\/11\/19 16:20","price":4690},{"date":"1396\/11\/21 19:40","price":4757},{"date":"1396\/11\/23 19:50","price":4847},{"date":"1396\/11\/24 19:40","price":4908},{"date":"1396\/11\/25 19:20","price":4906},{"date":"1396\/12\/09 01:40","price":4906},{"date":"1396\/12\/10 15:30","price":4906},{"date":"1396\/12\/13 15:00","price":4906},{"date":"1396\/12\/14 11:20","price":4906},{"date":"1396\/12\/22 15:30","price":4906},{"date":"1396\/12\/24 10:00","price":4906},{"date":"1397\/01\/15 21:00","price":4906},{"date":"1397/01/20 13:20","price":4906}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399