دلار امروزی / سبزه

قیمت دلار امروزی / سبزه امروز

قیمت زنده 17,650
تغییر
650.00
درصد تغییر
3.82

آخرین نرخ های بازار

دلار
28,800
plus
یورو
34,133
equal
درهم امارات (حواله)
7,935
minus
آرشیو کامل قیمت دلار امروزی / سبزه
{"date":"1396\/10\/27 19:10","price":4445},{"date":"1396\/10\/28 18:50","price":4460},{"date":"1396\/10\/30 20:10","price":4531},{"date":"1396\/11\/01 18:20","price":4594},{"date":"1396\/11\/02 18:10","price":4578},{"date":"1396\/11\/03 18:00","price":4579},{"date":"1396\/11\/04 17:00","price":4561},{"date":"1396\/11\/05 15:10","price":4521},{"date":"1396\/11\/06 11:30","price":4521},{"date":"1396\/11\/07 20:10","price":4516},{"date":"1396\/11\/08 20:10","price":4583},{"date":"1396\/11\/09 20:10","price":4545},{"date":"1396\/11\/10 20:10","price":4576},{"date":"1396\/11\/11 20:00","price":4629},{"date":"1396\/11\/12 20:00","price":4634},{"date":"1396\/11\/14 20:10","price":4710},{"date":"1396\/11\/15 17:00","price":4740},{"date":"1396\/11\/16 18:20","price":4685},{"date":"1396\/11\/17 20:00","price":4687},{"date":"1396\/11\/18 20:10","price":4682},{"date":"1396\/11\/19 21:10","price":4645},{"date":"1396\/11\/21 20:10","price":4721},{"date":"1396\/11\/22 20:00","price":4724},{"date":"1396\/11\/23 20:10","price":4844},{"date":"1396\/11\/24 20:10","price":4849},{"date":"1396\/11\/25 11:30","price":4770},{"date":"1396\/12\/09 01:40","price":4770},{"date":"1396\/12\/10 15:30","price":4770},{"date":"1396\/12\/13 15:00","price":4770},{"date":"1396\/12\/14 11:20","price":4770},{"date":"1396\/12\/22 15:30","price":4770},{"date":"1396\/12\/24 10:00","price":4770},{"date":"1397\/01\/15 21:00","price":4770},{"date":"1397\/01\/20 13:20","price":4770},{"date":"1397\/06\/24 13:00","price":13600},{"date":"1397\/06\/25 17:50","price":14310},{"date":"1397\/07\/01 17:10","price":15050},{"date":"1397\/07\/02 18:00","price":15850},{"date":"1397\/07\/03 18:10","price":16390},{"date":"1397\/07\/04 18:30","price":19000},{"date":"1397/07/05 19:00","price":17650}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399