دلار فردایی / افشار

قیمت دلار فردایی / افشار امروز

قیمت زنده 4,883
تغییر
4883.00
درصد تغییر
0.00

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,296
plus
یورو
26,097
minus
درهم امارات
6,346
minus
آرشیو کامل قیمت دلار فردایی / افشار
{"date":"1396\/10\/27 20:00","price":4454},{"date":"1396\/10\/28 18:10","price":4459},{"date":"1396\/10\/30 20:10","price":4532},{"date":"1396\/11\/01 18:20","price":4610},{"date":"1396\/11\/02 19:00","price":4615},{"date":"1396\/11\/03 18:30","price":4597},{"date":"1396\/11\/04 18:40","price":4571},{"date":"1396\/11\/05 15:40","price":4522},{"date":"1396\/11\/06 11:30","price":4522},{"date":"1396\/11\/07 19:00","price":4511},{"date":"1396\/11\/08 20:50","price":4545},{"date":"1396\/11\/09 19:00","price":4556},{"date":"1396\/11\/10 18:10","price":4558},{"date":"1396\/11\/11 18:30","price":4640},{"date":"1396\/11\/14 18:40","price":4701},{"date":"1396\/11\/15 18:50","price":4747},{"date":"1396\/11\/16 19:40","price":4669},{"date":"1396\/11\/17 19:20","price":4691},{"date":"1396\/11\/18 20:40","price":4533},{"date":"1396\/11\/19 16:20","price":4674},{"date":"1396\/11\/21 19:40","price":4726},{"date":"1396\/11\/23 20:10","price":4846},{"date":"1396\/11\/24 20:00","price":4864},{"date":"1396\/11\/25 19:20","price":4883},{"date":"1396\/12\/09 01:40","price":4883},{"date":"1396\/12\/10 15:30","price":4883},{"date":"1396\/12\/13 15:00","price":4883},{"date":"1396\/12\/14 11:20","price":4883},{"date":"1396\/12\/22 15:30","price":4883},{"date":"1396\/12\/24 10:00","price":4883},{"date":"1397\/01\/15 21:00","price":4883},{"date":"1397/01/20 13:20","price":4883}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399