دلار فردایی / سبزه

قیمت دلار فردایی / سبزه امروز

قیمت زنده 4,810
تغییر
4810.00
درصد تغییر
0.00

آخرین نرخ های بازار

دلار
21,850
equal
یورو
25,800
equal
درهم امارات (حواله)
6,150
equal
آرشیو کامل قیمت دلار فردایی / سبزه
{"date":"1396\/10\/27 20:00","price":4453},{"date":"1396\/10\/28 18:10","price":4458},{"date":"1396\/10\/30 20:10","price":4531},{"date":"1396\/11\/01 19:00","price":4610},{"date":"1396\/11\/02 19:40","price":4585},{"date":"1396\/11\/03 19:40","price":4581},{"date":"1396\/11\/04 19:10","price":4550},{"date":"1396\/11\/05 16:30","price":4523},{"date":"1396\/11\/06 11:30","price":4523},{"date":"1396\/11\/07 20:10","price":4516},{"date":"1396\/11\/08 20:10","price":4583},{"date":"1396\/11\/09 20:10","price":4545},{"date":"1396\/11\/10 20:10","price":4576},{"date":"1396\/11\/11 20:10","price":4629},{"date":"1396\/11\/14 20:10","price":4711},{"date":"1396\/11\/15 17:00","price":4733},{"date":"1396\/11\/16 20:10","price":4671},{"date":"1396\/11\/17 20:00","price":4688},{"date":"1396\/11\/18 20:10","price":4681},{"date":"1396\/11\/19 21:10","price":4645},{"date":"1396\/11\/21 20:10","price":4722},{"date":"1396\/11\/23 20:10","price":4842},{"date":"1396\/11\/24 20:10","price":4848},{"date":"1396\/11\/25 11:30","price":4810},{"date":"1396\/12\/09 01:40","price":4810},{"date":"1396\/12\/10 15:30","price":4810},{"date":"1396\/12\/13 15:00","price":4810},{"date":"1396\/12\/14 11:20","price":4810},{"date":"1396\/12\/22 15:30","price":4810},{"date":"1396\/12\/24 10:00","price":4810},{"date":"1397\/01\/15 21:00","price":4810},{"date":"1397/01/20 13:20","price":4810}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399