کمترین: 
9466
بیشترین: 
11431
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10049
زمان: 
10/27 21:00
قیمت بیت کوین امروز 27 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 دی 1396 , 10049 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 02:30","price":10838},{"date":"1396/10/27 03:00","price":10959},{"date":"1396/10/27 03:30","price":11274},{"date":"1396/10/27 04:00","price":11431},{"date":"1396/10/27 04:30","price":11045},{"date":"1396/10/27 05:00","price":11078},{"date":"1396/10/27 05:30","price":11171},{"date":"1396/10/27 06:00","price":11049},{"date":"1396/10/27 06:30","price":10952},{"date":"1396/10/27 07:00","price":10462},{"date":"1396/10/27 07:30","price":10281},{"date":"1396/10/27 08:00","price":10600},{"date":"1396/10/27 08:30","price":11048},{"date":"1396/10/27 09:00","price":10891},{"date":"1396/10/27 10:30","price":10906},{"date":"1396/10/27 11:00","price":11146},{"date":"1396/10/27 11:30","price":10929},{"date":"1396/10/27 12:00","price":10863},{"date":"1396/10/27 12:30","price":10493},{"date":"1396/10/27 13:00","price":10658},{"date":"1396/10/27 13:30","price":10564},{"date":"1396/10/27 14:00","price":10249},{"date":"1396/10/27 14:30","price":10030},{"date":"1396/10/27 18:00","price":9995},{"date":"1396/10/27 18:30","price":9639.1},{"date":"1396/10/27 19:00","price":9466},{"date":"1396/10/27 19:30","price":9769.9},{"date":"1396/10/27 20:00","price":9914},{"date":"1396/10/27 20:30","price":10106},{"date":"1396/10/27 21:00","price":10049}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398