کمترین: 
67.78
بیشترین: 
67.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.78
زمان: 
10/26 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 26 دی 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 26 دی 1396 , 67.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 16:32","price":67.78}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398