کمترین: 
2700
بیشترین: 
4420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2700
زمان: 
10/26 15:50
قیمت منات آذربایجان امروز 26 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 دی 1396 , 2700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 13:40","price":4420},{"date":"1396/10/26 15:50","price":2700}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398