کمترین: 
3375
بیشترین: 
3545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3375
زمان: 
10/26 14:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 دی 1396 , 3375 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 13:40","price":3545},{"date":"1396/10/26 14:00","price":3375}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398