کمترین: 
1180
بیشترین: 
1180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1180
زمان: 
10/26 13:40
قیمت لیر ترکیه امروز 26 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 دی 1396 , 1180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 13:40","price":1180}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399