کمترین: 
14525
بیشترین: 
14525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14525
زمان: 
10/26 13:00
قیمت دینار کویت امروز 26 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 دی 1396 , 14525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 13:00","price":14525}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398