کمترین: 
1453000
بیشترین: 
1456000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1453000
زمان: 
10/26 13:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 26 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 26 دی 1396 , 1453000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 12:00","price":1456000},{"date":"1396/10/26 13:36","price":1453000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398