کمترین: 
1467000
بیشترین: 
1470000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1467000
زمان: 
10/26 13:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 26 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 26 دی 1396 , 1467000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 11:54","price":1469000},{"date":"1396/10/26 12:00","price":1470000},{"date":"1396/10/26 13:36","price":1467000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398