کمترین: 
724000
بیشترین: 
725000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
724000
زمان: 
10/26 15:36
قیمت نیم سکه امروز 26 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 26 دی 1396 , 724000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 11:36","price":724000},{"date":"1396/10/26 12:48","price":725000},{"date":"1396/10/26 15:36","price":724000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398