کمترین: 
724000
بیشترین: 
725000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
724500
زمان: 
10/26 15:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 26 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 26 دی 1396 , 724500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 11:30","price":724000},{"date":"1396/10/26 11:36","price":724500},{"date":"1396/10/26 12:48","price":725000},{"date":"1396/10/26 15:36","price":724500}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398