کمترین: 
98579.8
بیشترین: 
98596.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98596.9
زمان: 
10/26 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 26 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 دی 1396 , 98596.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 11:30","price":98581.3},{"date":"1396/10/26 11:40","price":98579.8},{"date":"1396/10/26 11:50","price":98580.2},{"date":"1396/10/26 14:30","price":98596.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398