کمترین: 
938
بیشترین: 
1130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1130
زمان: 
10/26 14:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 دی 1396 , 1130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 11:00","price":1130},{"date":"1396/10/26 13:40","price":938},{"date":"1396/10/26 14:00","price":1130}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398