کمترین: 
557
بیشترین: 
557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
557
زمان: 
10/26 10:50
قیمت کرون نروژ امروز 26 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 دی 1396 , 557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 10:50","price":557}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399