کمترین: 
541
بیشترین: 
542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
542
زمان: 
10/26 12:10
قیمت کرون سوئد امروز 26 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 دی 1396 , 542 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 10:40","price":541},{"date":"1396/10/26 12:10","price":542}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399