کمترین: 
3579
بیشترین: 
3590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3579
زمان: 
10/26 15:00
قیمت دلار استرالیا امروز 26 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 26 دی 1396 , 3579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 10:30","price":3583},{"date":"1396/10/26 10:40","price":3584},{"date":"1396/10/26 11:40","price":3588},{"date":"1396/10/26 11:50","price":3590},{"date":"1396/10/26 12:30","price":3588},{"date":"1396/10/26 13:30","price":3585},{"date":"1396/10/26 14:00","price":3584},{"date":"1396/10/26 14:40","price":3581},{"date":"1396/10/26 15:00","price":3579}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398