کمترین: 
3606
بیشترین: 
3620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3610
زمان: 
10/26 15:30
قیمت دلار کانادا امروز 26 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 دی 1396 , 3610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 10:30","price":3612},{"date":"1396/10/26 10:40","price":3614},{"date":"1396/10/26 11:40","price":3616},{"date":"1396/10/26 11:50","price":3620},{"date":"1396/10/26 12:00","price":3617},{"date":"1396/10/26 12:10","price":3620},{"date":"1396/10/26 12:30","price":3615},{"date":"1396/10/26 12:40","price":3612},{"date":"1396/10/26 12:50","price":3611},{"date":"1396/10/26 13:10","price":3609},{"date":"1396/10/26 13:20","price":3607},{"date":"1396/10/26 14:40","price":3606},{"date":"1396/10/26 14:50","price":3607},{"date":"1396/10/26 15:30","price":3610}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398