کمترین: 
5483
بیشترین: 
5495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5485
زمان: 
10/26 16:30
قیمت یورو امروز 26 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 26 دی 1396 , 5485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 10:30","price":5490},{"date":"1396/10/26 10:40","price":5488},{"date":"1396/10/26 11:40","price":5495},{"date":"1396/10/26 12:00","price":5483},{"date":"1396/10/26 12:10","price":5488},{"date":"1396/10/26 12:30","price":5485},{"date":"1396/10/26 12:50","price":5488},{"date":"1396/10/26 14:10","price":5485},{"date":"1396/10/26 15:00","price":5483},{"date":"1396/10/26 15:10","price":5493},{"date":"1396/10/26 16:00","price":5487},{"date":"1396/10/26 16:30","price":5485}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398