کمترین: 
4603
بیشترین: 
4637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4637
زمان: 
10/26 12:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 دی 1396 , 4637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 10:10","price":4607},{"date":"1396/10/26 11:10","price":4603},{"date":"1396/10/26 11:50","price":4620},{"date":"1396/10/26 12:10","price":4637}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398