کمترین: 
2151.1
بیشترین: 
2151.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2151.1
زمان: 
10/26 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 26 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 دی 1396 , 2151.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":2151.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398