کمترین: 
64.9
بیشترین: 
64.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.9
زمان: 
10/26 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 26 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 دی 1396 , 64.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":64.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398