کمترین: 
11453.7
بیشترین: 
11453.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11453.7
زمان: 
10/26 09:10
قیمت بات تایلند امروز 26 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 26 دی 1396 , 11453.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":11453.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398