کمترین: 
2765.7
بیشترین: 
2765.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2765.7
زمان: 
10/26 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 دی 1396 , 2765.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":2765.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398