کمترین: 
3300.7
بیشترین: 
3300.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3300.7
زمان: 
10/26 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 26 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 26 دی 1396 , 3300.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":3300.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398