کمترین: 
9722.6
بیشترین: 
9722.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9722.6
زمان: 
10/26 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 26 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 دی 1396 , 9722.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":9722.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398