کمترین: 
307.6
بیشترین: 
307.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307.6
زمان: 
10/26 09:10
قیمت دینار عراق امروز 26 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 26 دی 1396 , 307.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":307.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398