کمترین: 
9507.6
بیشترین: 
9507.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9507.6
زمان: 
10/26 09:10
قیمت ریال عمان امروز 26 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 26 دی 1396 , 9507.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":9507.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398