کمترین: 
974.9
بیشترین: 
974.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
974.9
زمان: 
10/26 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 26 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 26 دی 1396 , 974.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":974.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398