کمترین: 
464
بیشترین: 
464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
464
زمان: 
10/26 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 26 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 دی 1396 , 464 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":464}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398