کمترین: 
456.4
بیشترین: 
456.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456.4
زمان: 
10/26 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 26 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 دی 1396 , 456.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":456.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398