کمترین: 
52.7
بیشترین: 
52.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.7
زمان: 
10/26 09:10
قیمت افغانی امروز 26 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 26 دی 1396 , 52.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":52.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398