کمترین: 
3794.8
بیشترین: 
3794.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3794.8
زمان: 
10/26 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 دی 1396 , 3794.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":3794.8}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398