کمترین: 
2942.5
بیشترین: 
2942.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2942.5
زمان: 
10/26 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 26 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 دی 1396 , 2942.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":2942.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398