کمترین: 
3298
بیشترین: 
3298
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3298
زمان: 
10/26 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 26 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 دی 1396 , 3298 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":3298}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399