کمترین: 
963.2
بیشترین: 
963.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
963.2
زمان: 
10/26 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 26 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 دی 1396 , 963.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":963.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398