کمترین: 
5042.5
بیشترین: 
5042.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5042.5
زمان: 
10/26 09:10
قیمت پوند امروز 26 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 دی 1396 , 5042.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/26 09:10","price":5042.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398